หน้าเว็บ

วันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2556

blogspot search plugin

นำ code ต่อไปนี้ไปวางใน blog
parameter ที่ต้องใส่เข้าไปคือ
 1. {string} blogspotURL (require) - url blog ของคุณ 
 2. {string} targetElementId (require) - html id ที่ต้องการให้แสดงผล
 3. {object} languages - ภาษา ตาม key เลยครับ
 4. {array} additionalDictionaries - keyword เพิ่มเติม  เพิ่มให้ง่ายต่อการค้นหา
แค่นี้ก็สามารถใช้งาน blog search เหมือน na5cent ได้แล้วครับ

simple
/**
 * blogspot search plugin
 * by index methodology
 * url : https://github.com/jittagornp/index-search-javascript
 * 
 * @author jittagorn pitakmetagoon
 * create 10/12/2013
 */
(function(document, settings) {
  var script = document.createElement('script');
  script.type = 'text/javascript';
  script.setAttribute('class', 'ns-blogsearch-script');
  script.setAttribute('data-blogspot-url', settings.blogspotURL);
  script.setAttribute('data-element-id', settings.targetElementId);
  script.setAttribute('data-slide-search', settings.slideSearch);
  script.async = true;

  script.src = 'https://rawgithub.com/jittagornp/index-search-javascript/master/blogspot/blogspot.js';
  document.getElementsByTagName('head')[0].appendChild(script);
})(document, {
  //settings
  blogspotURL: 'http://na5cent.blogspot.com', //url of your blogspot
  targetElementId: 'mySearch', //target html element id for search box
  slideSearch : true //for make left slide search
});
additional
/**
 * blogspot search plugin
 * by index methodology
 * url : https://github.com/jittagornp/index-search-javascript
 * 
 * @author jittagorn pitakmetagoon
 * create 10/12/2013
 */
(function(document, JSON, settings) {
  var script = document.createElement('script');
  script.type = 'text/javascript';
  script.setAttribute('class', 'ns-blogsearch-script');
  script.setAttribute('data-blogspot-url', settings.blogspotURL);
  script.setAttribute('data-element-id', settings.targetElementId);
  script.setAttribute('data-languages', JSON.stringify(settings.languages || {}));
  script.setAttribute('data-additionalDictionaries', (settings.additionalDictionaries || []).join(','));
  script.setAttribute('data-slide-search', settings.slideSearch);
  script.async = true;

  script.src = 'https://rawgithub.com/jittagornp/index-search-javascript/master/blogspot/blogspot.js';
  document.getElementsByTagName('head')[0].appendChild(script);
})(document, JSON, {
  //settings
  blogspotURL: 'http://na5cent.blogspot.com', //url of your blogspot
  targetElementId: 'mySearch', //target html element id for search box
  slideSearch : true, //for make left slide search
  languages: {//language for show in search box
    SEARCH: 'search',
    FOUND: 'found',
    NOT_FOUND: 'not found',
    POSITIONS: 'positions on',
    SENTENCES: 'sentences',
    DO_YOU_MEAN: 'do you mean',
    CLEAR: 'clear',
    PLACE_HOLDER : 'search...'
  },
  additionalDictionaries : [
     //array of string (keywords)
  ]
});
reference : https://github.com/jittagornp/index-search-javascript

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น