หน้าเว็บ

วันพุธที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2556

การตั้ง scheduling (cronjob) ด้วย spring framework : java

บทความที่ใกล้เคียงกัน  การเขียนโปรแกรมแบบตั้งเวลาทำงานด้วย Java cron job (quartz scheduler)

1. เพิ่ม applicationContext-task.xml  ใน WEB-INF
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<beans xmlns="http://www.springframework.org/schema/beans"
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xmlns:task="http://www.springframework.org/schema/task"
    xsi:schemaLocation="http://www.springframework.org/schema/beans http://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans-3.0.xsd
    http://www.springframework.org/schema/task http://www.springframework.org/schema/task/spring-task-3.0.xsd">

  <!-- 
    เพื่อให้สามารถใช้งาน annotation schedule ได้ 
    และเพื่อให้ spring framework มาจัดการ class หรือ method ที่มี annotation นั้นๆ 
   -->
  <task:annotation-driven/>

</beans>

2. เขียน service schedule

Processor.java
package com.blogspot.na5cent.cronjob;

/**
 *
 * @author redcrow
 */
public interface Processor {
  
  public void process();
}

ScheduledProcessor.java
package com.blogspot.na5cent.cronjob;

import org.slf4j.Logger;
import org.slf4j.LoggerFactory;
import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
import org.springframework.scheduling.annotation.Scheduled;
import org.springframework.stereotype.Service;

/**
 *
 * @author redcrow
 */
@Service
public class ScheduledProcessor implements Processor{

  private static final Logger LOG = LoggerFactory.getLogger(ScheduledProcessor.class);

  @Scheduled(cron = "0 5 0 * * ?") //ที่เวลาเที่ยงคืน 5 นาที ของทุกๆ วัน ให้ทำงานที่ method นี้
  @Override
  public void process() {
    LOG.debug("processing...");
  }
  
}
แค่นี้เราก็จะมี cronjob แบบง่ายๆ มาใช้งานแล้วครับ

        ตัวอย่างที่ผมเคยใช้ก็คือ  ระบบจองเอกสารครับ  ซึ่งมันจะคอยตรวจสอบทุกๆวัน  ว่ามีใครได้จองเอกสารไว้บ้าง  จากนั้นระบบก็จะไปเอาหมายเลขเอกสารล่าสุดของวันนั้นๆ  มาให้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น