หน้าเว็บ

วันเสาร์ที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2555

เขียนภาษา C บน linux ubuntu

        เราก็เขียนบน gedit, nano, vi  หรือ editor ตัวใดก็ได้
จากนั้นใช้คำสั่ง gcc (GNU Compiler Collection)
$gcc file_name.c -o object_file

file_name.c  คือชื่อไฟล์ภาษา C ที่เราเขียนเช่น  test.c
object_file  คือ object file (.out) ที่เราจะเอาไปรัน  มันก็คล้ายๆกับ .exe  ใน Windows
หมายเหตุ : ถ้าเราไม่มี -o object_file  โดย default แล้ว object file จะเป็น a.out

        เวลารันโปรแกรม  เราก็ใช้คำสั่ง
$./object_file 

ก็จะมีผลลัพธ์แสดงขึ้นมา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น