หน้าเว็บ

วันจันทร์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2555

ดู domain group ของ user ในวงแลน ผ่าน command line windows 7

> net view /domain


จากตัวอย่าง
        จะเห็นว่ามีอยู่ 2 domain คือ MSHOME กับ WORKGROUP

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น