หน้าเว็บ

วันพุธที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2555

การยกเลิกอักขระ syntax ใน Oracle SQL


        เราจะใช้คำสั่ง ESCAPE แล้วตามด้วย 'สัญลักษณ์ที่ทำหน้าที่เป็นตัวยกเลิก'  ซึ่งเราจะใช้สัญลักษณ์อะไรก็ได้
เช่น ESCAPE '\'  ดังตัวอย่างข้างบน  บอกว่าให้ใช้ \ เป็นตัวยกเลิก
หาก \ อยู่หน้าตัวอักขระใด  อักขระที่ตามหลัง \ 1 ตัวจะถูกยกเลิกไปให้กลายเป็น String ธรรมดา  กล่าวคือ  ไม่ได้เป็นหนึ่งใน  syntax  ของ oracle แล้ว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น