หน้าเว็บ

วันพุธที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2555

ดูข้อมูลโครงสร้างของ table ใน Oracle SQL


จะแสดงรายละเอียดของ table employees ว่ามี field type เป็นอะไรบ้าง  ขนาดเท่าใด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น