หน้าเว็บ

วันจันทร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2556

คำนวณปีงบประมาณประเทศไทย java

        ปีงบประมาณของข้าราชการประเทศไทย จะเริ่มต้นที่ 1 ตุลาคมของปีนั้น  และไปสิ้นสุดที่ 30 กันยายันของปีถัดไป

        อันนี้ไม่มีอะไรครับ  ผมแค่เขียนไว้กันลืมเฉยๆ  โดยใส่ date เข้าไป
เช่นปีนี้คือ 2556   ถ้า date คือ 22-01-2556  มันก็จะคืนค่าปีงบประมาณเป็น 2556  แต่ถ้า date เป็น 05-10-2556 มันก็จะคืนค่าปีงบประมาณเป็น 2557 ครับ

package com.blogspot.na5cent.utils;

import java.util.Calendar;
import java.util.Date;
import java.util.Locale;

/**
 *
 * @author Redcrow
 */
public class DateUtils {
  private static final Locale THAI_LOCALE = new Locale("th", "TH");

  /**
   * fiscal year of thailand is begin 1 october in that year and end 30
   * september of next year
   *
   * @param date
   * @return fiscal year
   */
  public static int getFiscalYear(Date date) {

    Calendar calendar = Calendar.getInstance(THAI_LOCALE);
    calendar.setTime(date);
    int month = calendar.get(Calendar.MONTH) + 1;
    int year = calendar.get(Calendar.YEAR);
    if (month > 9) {
      year = year + 1;
    }
    return year;
  }
}

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น