หน้าเว็บ

วันพุธที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2556

ExceptionBuilder java


เป็น code ที่ผมเขียนเพื่อเอาไว้สร้าง exception ให้ user ได้เห็นครับ  ว่าตอนนั้นมีข้อผิดพลาดอะไรเกิดขึ้นกับระบบ 


ExceptionBuilder.java
package com.blogspot.na5cent.exceptions;

/**
 *
 * @author recrow
 * create 25/12/2013
 */
public class ExceptionBuilder {

  private final Exception ex;
  private int code = 500;
  private String name = null;
  private String locationOccur = null;
  private StringBuilder messageBuilder = null;

  private ExceptionBuilder(Exception ex) {
    this.ex = ex;
    this.name = ex.getClass().getName();
  }

  public static ExceptionBuilder buildFormException(Exception ex) {
    return new ExceptionBuilder(ex);
  }

  public ExceptionBuilder setExceptionCode(int code) {
    this.code = code;
    return this;
  }

  public ExceptionBuilder setLocationOccur(String location) {
    this.locationOccur = location;
    return this;
  }

  public ExceptionBuilder addMessage(String message) {
    if(messageBuilder == null){
      messageBuilder = new StringBuilder();
    }
    
    messageBuilder.append(message);
    return this;
  }
  
  
  private boolean isEmpty(String text){
    return text == null || text.isEmpty();
  }

  public void build() {
    StringBuilder builder = new StringBuilder();
    builder.append("<span class=\"ns-error-message-label\">ประเภทข้อผิดพลาด</span> : ")
         .append(name)
         .append("<br/>")
         .append("<span class=\"ns-error-message-label\">รหัสข้อผิดพลาด</span> : ")
         .append(code)
         .append("<br/>");

    if (!isEmpty(locationOccur)) {
      builder.append("<span class=\"ns-error-message-label\">เกิดขึ้นที่</span> : ")
           .append(locationOccur)
           .append("<br/>");
    }

    String message = messageBuilder.toString();
    if (!isEmpty(message)) {
      builder.append("<span class=\"ns-error-message-label\">ข้อความ</span> : ")
           .append(message)
           .append("<br/>");
    }
    
    messageBuilder = null;
    throw new RuntimeException(builder.toString(), ex);
  }
}
สร้าง ExceptionBuilderFactory สำหรับผลิต ExceptionBuilder สำเร็จรูปแต่ละประเภท
ExceptionBuilderFactory.java
package com.blogspot.na5cent.exceptions;

import com.blogspot.na5cent.exceptions.UserException;

/**
 *
 * @author recrow
 * create 25/12/2013
 */
public class ExceptionBuilderFactory {

  private String locationOccur = null;

  public ExceptionBuilderFactory(Class<?> clazz) {
    locationOccur = clazz.getName();
  }

  public ExceptionBuilder createExceptionBuilder(Exception ex) {
    ExceptionBuilder builder;
    if (ex instanceof UserException) {
      builder = ExceptionBuilder.buildFormException(ex)
          .setExceptionCode(54100)
          .setLocationOccur(locationOccur);
    } else if(.....){
      //....
    } else
      builder = ExceptionBuilder.buildFormException(ex)
          .setLocationOccur(locationOccur);
    }

    return builder;
  }
}
Excample
OpdContentAuditForm.java
...
...
  private final ExceptionBuilderFactory exceptionBuilderFactory = new ExceptionBuilderFactory(OpdContentAuditForm.class);
  private final ExceptionBuilder userExceptionBuilder = exceptionBuilderFactory.createExceptionBuilder(new UserException());  userExceptionBuilder.addMessage("ไม่พบข้อมูลเวชระเบียน hcode=" + hcode)
          .addMessage(", pid=" + pid)
          .addMessage(", budgetYear=" + budgetYear)
          .addMessage(", diseaseId=" + diseaseId)
          .build(); //throw an exception
...
...

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น