หน้าเว็บ

วันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2556

JSF get Error Message on View


 
<!-- -->
<h:outputText value="Server มีการประมวลผลผิดพลาด (#{requestScope.get('javax.servlet.error.status_code')} : #{requestScope.get('javax.servlet.error.message')})" styleClass="gt-warning-box gt-error-message"/>
<!-- -->

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น