หน้าเว็บ

วันจันทร์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

Primefaces Query WidgetVar By Css Selector : javascript

        เอาไว้ query primefaces widgetVar instance ด้วย css class selector ครับ เช่น บางทีเราอยากได้ widgetVar dialog ของ primefaces เราก็จะใช้ classSelector = 'ui-dialog'

 PrimefacesQuery.js
/**
 * @author redcrow 
 * create 20/05/2014
 * code http://na5cent.blogspot.com/2014/05/primefaces-query-widgetvar-by-css.html 
 */
PrimefacesQuery = (function(global) {

  function forEachProperty(object, callback, ctx) {
    for (var prop in object) {
      if (object.hasOwnProperty(prop)) {
        callback.call(ctx, object[prop], prop, object);
      }
    }
  }

  function getWidgetVar(classSelector) {
    var list = [];
    forEachProperty(global, function(value) {
      is(value, classSelector) && list.push(value);
    });

    return list;
  }

  function is(object, classSelector) {
    try{ 
      return object && object.jq
          && object.jq.attr
          && object.jq.attr('class')
          && object.jq.attr('class').indexOf(classSelector) !== -1;
    }catch(e){ //protect security policy for accessing some object, can't access by external script
      return false;
    } 
  }

  return {
    /**
     * @param {String} classSelector - css class selector (of widgetVar) such as 'ui-dialog'
     * @returns {Array} array of widgetVar objects
     */
    queryWidgetVar: function(classSelector) {
      return getWidgetVar(classSelector);
    }
  };
})(window);
Example to use
//multiple widget dialogs
var widgetVarDialogs = PrimefacesQuery.queryWidgetVar('ui-dialog');
//

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น