หน้าเว็บ

วันพุธที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2557

Mysql Connection utf8

ให้เพิ่ม useUnicode=true&characterEncoding=UTF-8 ต่อท้าย connection
URL= jdbc:mysql://127.0.0.1:3306/mydatabase?useUnicode=true&characterEncoding=UTF-8

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น