หน้าเว็บ

วันอาทิตย์ที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2555

การติดตั้งและ Remote เข้าใช้งาน Ubuntu 11.10 Server ด้วย SSH

1. เปิด Terminal ขึ้นมา  ด้วยการกด  Ctrl + Alt +t


        2. ให้ทำการ Update และ Upgrade Server ให้มีความเป็นปัจจุบันก่อน 
  • การ Update จะใช้คำสั่ง  $ sudo apt-get update  จากนั้นใส่รหัสผ่านลงไป
  • การ Upgrade จะใช้คำสั่ง $ sudo apt-get upgrade จากนั้นใส่รหัสผ่านลงไปผลจากการ Update Upgrade เสร็จ


      3. ทำการติดตั้ง SSH Server ด้วยแพ็คเกต openssh-server โดยใช้คำสั่งดังต่อไปนี้ 
$ sudo apt-get install openssh-server  ดังรูป


การติดตั้งเสร็จสมบูรณ์


      4. ตรวจสอบสถานะการทำงานของ SSH ซึ่งจะทำงานอยู่ที่พอร์ต 22 ดังรูป


      5. ตรวจสอบ IP เครื่อง Server  ซึ่งจะใช้สำหรับการ  Remote เข้ามาใช้งาน โดยใช้คำสั่งดังต่อไปนี้
$ sudo ifconfig ดังรูป


      6. ทดสอบการ Remote เข้าใช้งาน Server จาก windows 7  โดยในที่นี้เราจะใช้โปรแกรมที่ชื่อว่า PuTTY (SSH Client) ในการ Remote  เข้ามายัง Server ซึ่งจะต้องทำการดาวน์โหลด เพื่อนำมาติดตั้งที่เครื่องก่อน สามารถดาวน์โหลดได้จาก URL นี้ http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/download.html ดังรูป


     7. ทำการดาวน์โหลดและติดตั้งลงเครื่อง  ดังรูป


เมื่อดาวน์โหลดเสร็จให้ดับเบิ้ลคลิกพื่อเข้าใช้งาน


กดปุ่ม Run เพื่อเริ่มต้นใช้งาน


สามารถใช้งานได้ดังรูป


      8. ทดสอบการเข้าใช้งาน โดยการกรอก IP ของ Server  พอร์ตเป็น 22 และเลือก connection type เป็น SSH จากนั้นกดปุ่ม Open เพื่อเริ่มการใช้งาน ดังรูป


      9. กดปุ่ม Yes


      10. การเข้า Login
Login as : ชื่อผู้ใช้ที่มีบัญชีอยู่ใน Server
จากนั้นกรอก password ของผู้ใช้    
สามารถ Remote เข้าใช้งานได้ดังรูป


      11. ทดสอบการ Remote เข้าใช้งาน Server จาก Ubuntu Desktop (Client)  โดยใช้ SSH Client  ซึ่งเราจะต้องทำการติดตั้ง SSH Client ก่อน ดังนี้
ที่ Ubuntu Desktop (Client)  เปิด Terminal ขึ้นมา  ด้วยการกด Ctrl + Alt + t ดังรูป


ต่อมา ติดตั้ง SSH Client ด้วยแพ็คเกต ssh โดยใช้คำสั่งดังต่อไปนี้ $ sudo apt-get install ssh ดังรูป


การติดตั้งเสร็จสมบูรณ์


      12. ทดสอบ Remote เข้าใช้งาน Server  ด้วยการพิมพ์คำสั่งดังต่อไปนี้  
$ ssh User_Account@Server_IP  เช่น  $ ssh redcrow@192.168.107.144 
สามารถ Remote เข้าใช้งานได้ ดังรูป


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น