หน้าเว็บ

วันอังคารที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2554

Back Propagation Algorithm

แสดงขั้นตอนการทำงานของ Back Propagation Algorithmหรืออัลกอริทึมการแพร่ย้อนกลับ  ซึ่งใช้สำหรับการฝึกโครงข่ายประสาทเทียมเพื่อให้เกิดการรู้จำประสบการณ์


  1 ความคิดเห็น: