หน้าเว็บ

วันอังคารที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2554

Well-Known TCP Port Numbers


Port Number
Description
1
TCP Port Service Multiplexer (TCPMUX)
5
Remote Job Entry (RJE)
7
ECHO
18
Message Send Protocol (MSP)
20
FTP -- Data
21
FTP -- Control
22
SSH Remote Login Protocol
23
25
29
MSG ICP
37
Time
42
Host Name Server (Nameserv)
43
WhoIs
49
Login Host Protocol (Login)
53
69
70
Gopher Services
79
80
103
X.400 Standard
108
SNA Gateway Access Server
109
POP2
110
115
Simple File Transfer Protocol (SFTP)
118
SQL Services
119
Newsgroup (NNTP)
137
NetBIOS Name Service
139
NetBIOS Datagram Service
143
Interim Mail Access Protocol (IMAP)
150
NetBIOS Session Service
156
161
179
190
Gateway Access Control Protocol (GACP)
194
197
Directory Location Service (DLS)
389
396
Novell Netware over IP
443
444
Simple Network Paging Protocol (SNPP)
445
Microsoft-DS
458
Apple QuickTime
546
DHCP Client
547
DHCP Server
563
SNEWS
569
MSN
1080
Socks

 แหล่งที่มา : http://www.webopedia.com/quick_ref/portnumbers.asp

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น