หน้าเว็บ

วันพุธที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2555

แก้ sources list ให้ชี้มาที่ประเทศไทย (unbuntu server 11.10)

sources.list  จะเก็บอยู่ที่  /etc/apt/

แก้ข้างในให้เป็นดังนี้(ลบทั้งหมดออก  แล้วก๊อปไปวางใหม่เลย)

# deb cdrom:[Ubuntu 11.10 _Oneiric Ocelot_ - Alpha amd64 (20110827)]/ oneiric main restricted
# deb cdrom:[Ubuntu 11.10 _Oneiric Ocelot_ - Alpha amd64 (20110827)]/ dists/oneiric/main/binary-i386/

# See http://help.ubuntu.com/community/UpgradeNotes for how to upgrade to
# newer versions of the distribution.

# See http://help.ubuntu.com/community/UpgradeNotes for how to upgrade to
# newer versions of the distribution.
deb http://th.archive.ubuntu.com/ubuntu/ oneiric main restricted
deb-src http://th.archive.ubuntu.com/ubuntu/ oneiric main restricted

## Major bug fix updates produced after the final release of the
## distribution.
deb http://th.archive.ubuntu.com/ubuntu/ oneiric-updates main restricted
deb-src http://th.archive.ubuntu.com/ubuntu/ oneiric-updates main restricted

## N.B. software from this repository is ENTIRELY UNSUPPORTED by the Ubuntu
## team. Also, please note that software in universe WILL NOT receive any
## review or updates from the Ubuntu security team.
deb http://th.archive.ubuntu.com/ubuntu/ oneiric universe
deb-src http://th.archive.ubuntu.com/ubuntu/ oneiric universe
deb http://th.archive.ubuntu.com/ubuntu/ oneiric-updates universe
deb-src http://th.archive.ubuntu.com/ubuntu/ oneiric-updates universe

## N.B. software from this repository is ENTIRELY UNSUPPORTED by the Ubuntu 
## team, and may not be under a free licence. Please satisfy yourself as to 
## your rights to use the software. Also, please note that software in 
## multiverse WILL NOT receive any review or updates from the Ubuntu
## security team.
deb http://th.archive.ubuntu.com/ubuntu/ oneiric multiverse
deb-src http://th.archive.ubuntu.com/ubuntu/ oneiric multiverse
deb http://th.archive.ubuntu.com/ubuntu/ oneiric-updates multiverse
deb-src http://th.archive.ubuntu.com/ubuntu/ oneiric-updates multiverse

## N.B. software from this repository may not have been tested as
## extensively as that contained in the main release, although it includes
## newer versions of some applications which may provide useful features.
## Also, please note that software in backports WILL NOT receive any review
## or updates from the Ubuntu security team.
deb http://th.archive.ubuntu.com/ubuntu/ oneiric-backports main restricted universe multiverse
deb-src http://th.archive.ubuntu.com/ubuntu/ oneiric-backports main restricted universe multiverse

deb http://security.ubuntu.com/ubuntu oneiric-security main restricted
deb-src http://security.ubuntu.com/ubuntu oneiric-security main restricted
deb http://security.ubuntu.com/ubuntu oneiric-security universe
deb-src http://security.ubuntu.com/ubuntu oneiric-security universe
deb http://security.ubuntu.com/ubuntu oneiric-security multiverse
deb-src http://security.ubuntu.com/ubuntu oneiric-security multiverse

## Uncomment the following two lines to add software from Canonical's
## 'partner' repository.
## This software is not part of Ubuntu, but is offered by Canonical and the
## respective vendors as a service to Ubuntu users.
# deb http://archive.canonical.com/ubuntu oneiric partner
# deb-src http://archive.canonical.com/ubuntu oneiric partner

## This software is not part of Ubuntu, but is offered by third-party
## developers who want to ship their latest software.
deb http://extras.ubuntu.com/ubuntu oneiric main
deb-src http://extras.ubuntu.com/ubuntu oneiric main

  
ผมยกเครดิตให้พี่หมอครับ  ^^

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น