หน้าเว็บ

วันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

Generate API key google map android (linux ubuntu)

ไปที่  http://code.google.com/android/maps-api-signup.html


Copy คำสัั่ง keytool -list -keystore ~/.android/debug.keystore   ไปวางใน terminal  แล้ว enter ถ้ามันถาม password ว่า Enter key storepassword : ให้ใส่ android น่ะครับ

Enter key storepassword : androidเราจะได้ Certificate's MD5 fingerprint  มา  เช่น BF:79:D1:45:17:03:B5:7F:6E:59:41:0B:C7:03:AE:6B
แล้วก็ให้นำไปวางใน


แล้วก็ติ๊ก  check box  แล้วกด    
เราก็จะได้  API key  สำหรับใช้งาน google map บน android แล้ว


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น