หน้าเว็บ

วันอังคารที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2555

โครงสร้างการเข้ารหัสข้อมูลแบบกุญแจสาธารณะ(Public Key Infrastructure )กระบวนการทางฝั่งผู้ส่ง
 1. จากภาพ  นาย A ต้องการส่งข้อมูล(Data)  ไปให้กับนางสาว B
 2. ระบบจะสร้าง Symmetric Key ขึ้นมา 1  ชุด  
 3. และนำ Data ที่นาย A ต้องการจะส่ง  มาทำการเข้ารหัสข้อมูลกับ Symmetric Key ด้วยอัลกอริทึมแบบ Symmetric กลายเป็น Data Encryption
 4. นำ Symmetric Key ของนาย A มาเข้ารหัสข้อมูลอีกทีด้วย Public Key ของนางสาว B(ผู้รับ) กลายเป็น Symmetric Key Encryption
 5. ส่งข้อมูลที่เป็น Data Encryption +  Symmetric Key Encryption  ไปพร้อมกัน    

ข้อสังเกต
 1. Data มีการเข้ารหัสข้อมูลแบบ Symmetric Key คือใช้ Key ใดเข้ารหัส  จะต้องใช้ Key นั้นถอดรหัสเท่านั้น
 2. การเข้ารหัสข้อมูลเกิดขึ้นทั้งหมด 2 ครั้ง คือ
  1. การทำ  Data Encryption ด้วย Symmetric Key
  2. และการทำ  Symmetric Key Encryption ด้วย Public Key ของผู้รับ
 3. ส่ง   Data Encryption +  Symmetric Key Encryption  ไปพร้อมกัน  


กระบวนการทางฝั่งผู้รับหรือกระบวนการตรวจสอบ
 1. ระบบของนางสาว B(ผู้รับ) จะได้รับข้อมูลที่เป็น  Data Encryption +  Symmetric Key Encryption  แนบมาด้วยกัน
 2. นางสาว B(ผู้รับ) จะใช้ Private Key ของตนเอง มาถอดรหัส  Symmetric Key Encryption ได้เป็น  Symmetric Key
 3. จากนั้นจะนำ  Symmetric Key ที่ได้จากข้อ 2 มาถอดรหัส Data Encryption อีกที ได้ผลลัพธ์เป็น Data  จึงถือว่าการส่งข้อมูลเสร็จสมบูรณ์
ข้อสังเกต
 1. ข้อมูลที่ระบบของผู้รับได้ตอนแรกคือ   Data Encryption +  Symmetric Key Encryption ซึ่งถูกส่งมาด้วยกัน
 2. มีการถอดรหัสข้อมูลเกิดขึ้นทั้งหมด 2 ครั้ง คือ
  1. การถอดรหัสข้อมูล  Symmetric Key Encryption ด้วย Private Key ของผู้รับ
  2. การถอดรหัสข้อมูล(Data) ด้วย Symmetric Key ที่ได้มา 

1 ความคิดเห็น: