หน้าเว็บ

วันศุกร์ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2556

custom error page java web applicationweb.xml ให้เพิ่มต่อไปนี้ลงไป
...
...
...
  <!-- error page -->
  <error-page>
    <error-code>404</error-code>
    <location>/error/404.xhtml</location>
  </error-page>
  <error-page>
    <error-code>403</error-code>
    <location>/error/403.xhtml</location>
  </error-page>
  <!-- error page -->
...
...
...Error 403 : /error/403.xhtml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE html>
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
  <head>
    <title>Access is denied</title>
  </head>
  <body>
    <h1>ไม่มีสิทธิ์เข้าถึง</h1>
  </body>
</html>

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น