หน้าเว็บ

วันเสาร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2556

jQuery disable scroll when mouse over an absolute div

reference : http://stackoverflow.com/questions/7571370/jquery-disable-scroll-when-mouse-over-an-absolute-div
require : jquery mousewheel (https://github.com/brandonaaron/jquery-mousewheel)
    
    var _MOUSEWHEEL_STEP = 20;

    $('SELECTOR').bind('mousewheel DOMMouseScroll', function(e) {
      var scrollTo = null;

      if (e.type === 'mousewheel') {
        scrollTo = (e.originalEvent.wheelDelta * -1);
      }
      else if (e.type === 'DOMMouseScroll') {
        scrollTo = _MOUSEWHEEL_STEP * e.originalEvent.detail;
      }

      if (scrollTo) {
        e.preventDefault();
        $(this).scrollTop(scrollTo + $(this).scrollTop());
      }
    });

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น