หน้าเว็บ

วันพุธที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2556

Lazy load attribute Entity class JPA

Staff.java
...
import javax.persistence.Basic;
...
...
...

@Entity
@Table(name = "Staff")
public class Staff implements Serializable{
  ....
  ....
  ....
  @Lob
  @Basic(fetch = FetchType.LAZY) //****
  private byte[] image;
}

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น