หน้าเว็บ

วันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

การ disabled ipv6 linux ubuntu

1. เข้าไปแก้ไข file /etc/sysctl.conf  ในที่นี้ใช้ vi editor


2. เพิ่มคำสั่งดังต่อไปนี้ ต่อท้าย file (ซึ่งปกติแล้วจะไม่มี)  จากนั้นทำการบันทึก file

net.ipv6.conf.all.disable_ipv6 = 1
net.ipv6.conf.default.disable_ipv6 = 1
net.ipv6.conf.lo.disable_ipv6 = 1 #(แอลโอ)
- กด i เพื่ออยู่ใน mode insert mode แล้วพิมพ์สิ่งที่ต้องการลงไป
- เมื่อพิมพ์เสร็จแล้วกด Esc เพื่อออกจาก insert mode
- หากต้องการบันทึก ให้กด :wq เพื่อบันทึกข้อมูล
- แต่ถ้าหากต้องการยกเลิก  ให้กด :!q เพื่อยกเลิกการแก้ไข และออกจาก vi


3. ทำการ restart เครื่อง


4. เมื่อเครื่อง restart เสร็จ ก็ login เข้าเครื่อง แล้วตรวจสอบว่า ipv6 ถูก disabled รึยัง  ด้วยการ พิมพ์คำสั่ง


ถ้าเป็น 0  = enabled
ถ้าเป็น 1 = disabled

จากภาพคือ 1 แสดงว่าถูก disabled เป็นที่เรียบร้อย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น