หน้าเว็บ

วันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

jQuery compute percent scroll

เมื่อเลื่อน (scroll) window มาถึง 90% แล้วให้ทำอะไรบางอย่างตามที่ต้องการ เช่น load ข้อมูลจาก server เป็นต้น
var PERCENT_SCROLL = 90; //90 pecent
var $window = $(window);
var $document = $(document);

$window.scroll(function(){
  var scrollTop = $window.scrollTop();

  var windowHeight = $window.height(); 
  var documentHeight = $document.height();
 
  var percent = 100 * (scrollTop / (documentHeight - windowHeight));
  if(percent >= PERCENT_SCROLL ){
    //do something ...
  }
});

1 ความคิดเห็น:

 1. เป็น trick ที่น่าใช้มากเลย กรณีที่โหลดข้อมูลเยอะๆ
  แต่สงสัยอย่างนึงครับ (พี่ไม่ค่อยเข้าใจ js + jquery เท่าไร)
  $windowHeight(); อันนี้มาจาก jquery เหรอ หมายถึง window.height อะไรแบบนี้ป่าวครับ

  ตอบลบ