หน้าเว็บ

วันพุธที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2557

group table column jasper report

table ที่เรา group เสร็จแล้วครับ


1. ตารางตั้งต้นที่เราจะเอามา group ครับ


2. กำหนด column ที่เราต้องการ group


click เลือก column ที่จะ group


3. ทำการ group column ที่ต้องการ  ให้เป็น group เดียวกัน


ผลลัพธ์จากการ group column (column 3 - 6 ถูก group แล้ว)


group column ที่เหลือทั้งหมด


4. จากนั้นทำการเพิ่ม  column group ซึ่งเป็น column header ของ table (click ขวา Add Column Group)


ผลลัพธ์จากการเพิ่ม Group Column


4. ทำการเพิ่ม cell ลงบน group column scale ด้วยการ click ขวาแล้ว Add cell


ผลจากการ Add cell


5. ทำการลบ cell / column  (Delete cell or column) ที่ไม่ต้องการ ออกไป (click ขวาที่ cell นั้นๆ แล้ว Delete cell)


เมื่อ delete cell ทั้งหมดแล้ว
6. ลอง group ใหม่อีกครั้ง  ทำคล้ายๆ  ขั้นตอนเดิมที่ผ่านมา


เลือก group column ที่ต้องการ  โดยในที่นี้  เราจะ group ที่ Column Header
7. เพิ่ม Column Group


8. เพิ่ม Cell


9. ลบ Cell หรือ Column ที่ไม่ต้องการออกไป


ตกแต่ง Column


เสร็จสิ้น


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น