หน้าเว็บ

วันอังคารที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2557

web application with 'Spring' utf-8 encoding (java)แก้ปัญหาในกรณีที่ข้อมูลที่ถูกส่งมาจาก browser ไม่เป็น utf-8
เช่น เวลาเรา upload file ที่เป็นภาษาไทย แล้วมันเป็นตัวหนังสือ ?????????


เพิ่ม filter ต่อไปนี้ลงใน web.xml
<filter> 
  <filter-name>encodingFilter</filter-name> 
  <filter-class>org.springframework.web.filter.CharacterEncodingFilter</filter-class> 
  <init-param> 
    <param-name>encoding</param-name> 
    <param-value>UTF-8</param-value> 
  </init-param> 
  <init-param> 
    <param-name>forceEncoding</param-name> 
    <param-value>true</param-value> 
  </init-param> 
</filter> 
<filter-mapping> 
  <filter-name>encodingFilter</filter-name> 
  <url-pattern>/*</url-pattern> 
</filter-mapping> 
ปัญหานี้ผมแก้ไปนาน (เกือบ 2 ปี) แล้วครับ แต่ลืมเขียน blog ไว้ T____T

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น