หน้าเว็บ

วันศุกร์ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

การออกรายงานกราฟแท่ง (Bar Chart) iReport


1. เข้าไปที่โปรแกรม iReport2. new Report ขึ้นมา


ในที่นี้ผมเลือก report เป็น A4 แนวนอน


ตั้งชื่อ  และเลือก path เก็บ


คลิกที่ปุ่ม Finish


เราก็จะได้ report เปล่าขึ้นมา 1 report ครับ


3. Delete Band ที่เหลือทิ้งให้หมด  เหลือไว้แค่ Summary Band 
โดยการคลิกขวาที่พื้นที่ว่าๆ ของ Band นั้น  แล้วเลือก Delete Band


ขยาย Summary Band ให้เต็มจอ


4. เขียน SQL ที่ต้องการเอามาทำเป็น Graph  ดังรูปที่ 1 (รูปบนสุด)
คลิกขวาที่ชื่อ report (barchart) แล้วเลือก Edit Query

หมายเหตุ : การที่จะเขียน SQL ได้นั้น  จะต้องทำการ config database connection ของโปรแกรม ก่อนน่ะครับ  ซึ่งคิดว่าน่าจะหา search ตาม Google ได้ไม่ยากครับ :) 


เราจะต้องเขียน Query ลงในช่องที่ลูกศรชี้


เขียน Query ลงไป


เวลาเรา run SQL ผลลัพธ์ที่ได้จะมีหน้าตาประมาณนี้ (run จากโปรแกรม SQL Developer)


        ขออนุญาตไม่ให้เห็น SQL ทั้งหมดน่ะครับ  เพราะนี่เป็น SQL จากระบบจริงๆ  
ให้สังเกตที่ผลลัพธ์ครับ  จะเห็นว่ามีข้อมูลหลักๆ อยู่ 2 ชุด  คือ  
  • ข้อมูล EXTERNAL และ 
  • ข้อมูล INTERNAL
        ทั้ง EX (EXTERNAL) และ IN (INTERNAL) จะประกอบไปด้วยข้อมูล 9 เกณฑ์  ซึ่งแต่ละเกณฑ์  ก็จะมีค่าแตกต่างกันไป ตอนนี้ให้ดูลักษณะผลลัพธ์และจำหัว column (column name) ไว้ครับ  ซึ่งเราจะเอาไปใช้ทำกราฟต่อไป

        กราฟของเราจะเป็นการเปรียบเทียบข้อมูล 2 ชุด  คือ EX และ IN ครับ  
เราจะเอาข้อมูลทั้ง 9 เกณฑ์ของ EX และ IN มาเปรียบเทียบกัน

5. สร้างกราฟ
ถ้าหาก  เครื่องใครยังไม่มี panel Palette ก็ให้ทำดังนี้ลาก Chart มาวาง


แล้วเลือก bar chart (อันที่ 3)


6. config bar chart

เลือก data set
ในที่นี้เลือกเป็น Main report dataset
เพราะในขั้นตอนที่ 4 เราเขียน Query ไว้ที่ Main ครับ


เลือก Series หรือ ชุดข้อมูลที่เราต้องการเอามาเปรียบเทียบกัน
ในที่นี้เราเลือกเป็น Column CONTENT_USER_TYPE
เพราะเราต้องการเปรียบเทียบข้อมูล EXTERNAL และ INTERNAL


ไปที่ Fields แล้ว ดับเบิ้ลคลิก (Double Click) ที่ Field CONTENT_USER_TYPE


จากนั้นคลิก Next >


เลือก Categories and Values

  • Categories คือสิ่งที่ต้องการให้แสดงผลในแกน X ซึ่งในที่นี้คือ เกณฑ์ทั้ง 9 เกณฑ์ครับ หรือ Column ROLE
  • Values คือสิ่งที่ต้องการให้แสดงผลในแกน Y ซึ่งในที่นี้คือ ค่าของแต่ละ ROLE หรือ ROLE_PERCENT


จากนั้นคลิกที่ปุ่ม Finish


7. Preview (แสดงผลกราฟ) คลิกที่ปุ่ม Previewเป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับ :)

หมายเหตุ : ในกรณีที่มีข้อมูลชุดเดียว  เช่นมีเฉพาะข้อมูล EXTERNAL มันก็จะโชว์เฉพาะ แท่งสีแดงครับ
เราสามารถปรับแต่ง report เพิ่มเติมได้จาก Panel Properties ของ report ครับ


ส่วนการนำไปประยุกต์ใช้สามารถดูได้ตามนี้ครับ http://na5cent.blogspot.com/2013/04/inject-jasper-pdf-viewer-into-java.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น