หน้าเว็บ

วันจันทร์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2557

kill port linux ubuntu

1. download command from https://raw.github.com/abdennour/miscs.sh/master/killport
$ wget https://raw.github.com/abdennour/miscs.sh/master/killport
command code
#!/bin/sh
PNUMPER=$1;
kill -9 `lsof -w -n -i tcp:$PNUMPER| awk '{print $2}'|awk 'END{print}'`;
2. run command (close port 9001)
$ sh killport 9001 
thank you : http://stackoverflow.com/questions/9346211/how-to-kill-a-process-on-a-port-on-ubuntu

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น