หน้าเว็บ

วันพฤหัสบดีที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2558

Oracle SQL แยกหัวข้อ ออกจากข้อความ


code
select data.*,
       trim(replace(data.old_name, (numb), '')) new_name
from(
  select name old_name, 
         regexp_substr(name, '^[0-9ก-ฮ\.]+\)*\s') numb
  from MY_TABLE
) data

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น