หน้าเว็บ

วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

maven ทำ jar file ให้ double click run program ได้ : java

ในที่นี้ผมจะยกตัวอย่างด้วย Netbeans IDE น่ะครับ

1. สร้าง maven project เป็น Java Application


Maven --> Java Application


ตั้งชื่อ project กำหนด location, GroupId, Version และ Package


2. สร้าง main class ที่จะ run programเขียน code  ในที่นี้ให้ show message dialog ง่ายๆ ที่มีคำว่า Hello World!


3. config pom.xml โดยการเพิ่ม  plugins สำหรับ pack jar file ลงไป


***** อย่าลืมกำหนด main class ด้วย (สังเกตบรรทัดที่ 29 ในรูป)


<project>
  ....
  ....
  ....
  <build>
    <plugins>
      <plugin>
        <groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>
        <artifactId>maven-shade-plugin</artifactId>
        <version>2.0</version>
        <executions>
          <execution>
            <phase>package</phase>
            <goals>
              <goal>shade</goal>
            </goals>
            <configuration>
              <transformers>
                <transformer implementation="org.apache.maven.plugins.shade.resource.ManifestResourceTransformer">
                  <mainClass>com.pamarin.runjar.App</mainClass> 
                </transformer>
              </transformers>
            </configuration>
          </execution>
        </executions>
      </plugin>
    </plugins>
  </build>
</project>
4. Clean and Build project 1 ครั้ง เพื่อ load dependencies และ pack jar


5. เข้าไปที่ project directory/target  แล้ว double click .jar file เพื่อ run program


หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนที่เข้ามาอ่านน่ะครับ

# ขออภัยสำหรับรูปภาพด้วย  เนื่องจากจอผมเป็นจอความละเอียดสูง  ตัวหนังสือบางตัวอาจจะดูค่อนข้างเล็กครับ :)

3 ความคิดเห็น: