หน้าเว็บ

วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2555

ลบ เส้นใต้ link (tag a) html (Remove Underline Link HTML)

ค่าปกติ (default) จะถูกกำหนดเป็น ดังนี้
a{
   text-decoration:underline;
}

ให้เรากำหนดใหม่เป็น  ดังนี้ครับ
a{
   text-decoration:none;
}
แค่นี้ link ของเราก็จะไม่มีเส้นใต้แล้วครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น