หน้าเว็บ

วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2555

การติดตั้ง Mail Server (iRedMail) ให้กับ Ubuntu 11.10 Server

1. เปิด Terminal ขึ้นมา  ด้วยการกด Ctrl + Alt + t


      2. ดู IP ของ Server  โดยใช้คำสั่งดังต่อไปนี้  $ sudo ifconfig  ดังรูป


      3. เข้าไปแก้ไขไฟล์  hosts  ซึ่งที่อยู่ที่ /etc  โดยใช้คำสั่งดังต่อไปนี้   $ sudo gedit /etc/hosts  ดังรูป
แก้ไขโดยเพิ่ม
Server_IP                             domain                                  ชื่อเครื่อง                ลงไป  เช่น
192.168.107.144                  mail.na5cent.com                  mail                      แล้วก็ Save ไว้ ดังรูป


      4. เข้าไปแก้ไขไฟล์  hostname  ซึ่งที่อยู่ที่ /etc  โดยใช้คำสั่งดังต่อไปนี้   $ sudo gedit /etc/hostname  ดังรูปแก้ไขใหม่ดังรูป  แล้วก็ Save ไว้เหมือนเดิม


      5. ตรวจสอบ FQDN hostname โดยใช้คำสั่ง   $ sudo hostname –fqdn  ดังรูป


      6. ให้ทำการ Update และ Upgrade Server ให้มีความเป็นปัจจุบันก่อน 
  •      การ Update จะใช้คำสั่ง  $ sudo apt-get update  จากนั้นใส่รหัสผ่านลงไป
  •      การ Upgrade จะใช้คำสั่ง $ sudo apt-get upgrade จากนั้นใส่รหัสผ่านลงไป


ผลจากการ Update Upgrade เสร็จ      7. ทำการ Download iRedMail มาเก็บไว้ที่เครื่องก่อนจาก URL นี้ 
ซึ่งในที่นี้จะเก็บไว้ที่  Desktopโดยใช้คำสั่งดังต่อไปนี้
$ cd Desktop/
$ wget http://iredmail.googlecode.com/files/iRedMail-0.7.4.tar.bz2   ดังรูป


      8. ทำการแตกไฟล์ที่ Download มา  โดยใช้คำสั่งดังต่อไปนี้  $ tar jxvf iRedMail-0.7.4.tar.bz2  ดังรูป      9. แก้สิทธิ์ไฟล์  iRedMail.sh ใหม่  ให้สามารถ  Execute ได้  โดยใช้คำสั่งดังต่อไปนี้
$ cd iRedMail-0.7.4/
$ ls -l
$ chmod 777 iRedMail.sh  ดังรูป


      10. Execute ไฟล์  iRedMail.sh  โดยการใช้คำสั่งดังต่อไปนี้  $ sudo ./iRedMail.sh  ดังรูป


      11. จะเข้าสู่หน้าการติดตั้ง  iRedMail  จากนั้นเลือก Yes (ด้วยการกด tab)  แล้วกด enter  ดังรูป


      12. ระบบจะแจ้ง  path สำหรับการติดตั้ง  จากนั้นกด < Next > ดังรูป

 

      13. เลือก database  ที่จะใช้  ในที่นี้เลือกเป็น  MySQL  จากนั้นกด < Next > ดังรูป


1    14. ใส่ password  root  ของ   MySQL ลงไป  จากนั้นกด < Next > ดังรูป      15.  กำหนด  Domain Site ของเราลงไป  จากนั้นกด  < Next >  ดังรูป


      16. กำหนด Password Admin (User postmaster@na5cent.com)  ของ iRedMail  จากนั้นกด < Next >      17. กำหนด Password ให้กับ First User (www@na5cent.comของ iRedMail   จากนั้นกด < Next >


      18. กำหนดให้  MySQL  ทำงานร่วมกับอะไรได้บ้าง  เลือกทั้งหมด  จากนั้นกด < Next >      19. เลือกภาษาในการแสดงผล  จากนั้นกด < Next >


      20. เมื่อกำหนดค่าทั้งหมดเสร็จ  ให้ยอมรับการติดตั้ง ใส่  ลงไป  แล้วกด  enter      21. การติดตั้งเสร็จสมบูรณ์


2    22. Reboot Server โดยการพิมพ์คำสั่งดังต่อไปนี้  $sudo reboot ดังรูป      23. Login  เข้าใช้งาน Server ใหม่  ดังรูป      24. ทดสอบการเข้าใช้บริการ  Mail Server (iRedMail)  จากเครื่อง Client (Windows 7) 
ที่เครื่อง Client  เปิด  Browser ขึ้นมา  จากนั้นพิมพ์ URL ดังต่อไปนี้ลงไป 
 Server_IP/mail  เช่น  192.168.107.144/mail  ดังรูป


      25. กรอก Username, Password ของ First User  ที่ได้กำหนดค่าไว้ ในขั้นตอนการติดตั้งลงไป  ดังรูป      26. สามารถเข้าใช้บริการได้  ดังรูป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น