หน้าเว็บ

วันพุธที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

พีระมิดตัวเลข โดยใช้ลูปเดียว ด้วยภาษา C

#include<iostream.h>
#include<conio.h>
void main()
{
  clrscr();
  int i,j,k,l,n,x;
  cout<<"Please put number : ";
  cin>>n;
  i=j=k=l=1;
  x=2*n-1;
  while(x>=l)
  {
    if(i<=j) cout<<i<<" ";
    if(i==j)
    {
      cout<<"\n";
      if(k==1) j++;
      else j--;//k==0
      if(j==n) k=0;
      i=0;
      l++;
    }
    i++;
  }
  getch();
}

//Please put number : 5 
//1
//1 2
//1 2 3
//1 2 3 4
//1 2 3 4 5
//1 2 3 4
//1 2 3
//1 2 
//1    

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น