หน้าเว็บ

วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2555

การติดตั้ง SSL แบบ Self-Sign ให้กับ FTP Server (vsftpd) บน Ubuntu 11.10 Server

1. ใช้ SSL สร้าง Key โดยใช้คำสั่งดังต่อไปนี้
$ suso openssl req -x509 -nodes -days 365 -newkey rsa:1024 -keyout /etc/vsftpd.pem -out /etc/vsftpd.pem    
ดังรูป
2. กรอกข้อมูลลงไปดังรูปต่อไปนี้

3. แก้ไขไฟล์คอนฟิกที่มีชื่อว่า  vsftpd.conf  ซึ่งเก็บไว้ใน /etc/  โดยการใช้คำสั่งดังต่อไปนี้
$ sudo gedit /etc/vsftpd.conf  ดังรูป


4. เพิ่มสิ่งต่อไปนี้ต่อท้ายไฟล์คอนฟิก vsftpd.conf 
rsa_cert_file=/etc/vsftpd.pem //ระบุ path ของ rsa_cert_file ที่สร้าง key
rsa_private_key_file=/etc/vsftpd.pem //ระบุ path ของ rsa_private_key_file ที่สร้าง key
ssl_enable=YES
force_local_logins_ssl=YES
force_local_data_ssl=YES
ssl_tlsv1=YES
ssl_sslv2=YES
ssl_sslv3=YES
ดังรูป


5. ทำการ Restart Service vsftpd โดยการใช้คำสั่งดังต่อไปนี้  $ sudo service vsftpd restart  ดังรูป


6. ตรวจสอบ  IP ของเครื่อง Server โดยใช้คำสั่งดังต่อไปนี้  $ sudo ifconfig  ดังรูป7. ทดสอบการดักจับข้อมูลด้วยโปรแกรม Wireshark   เปิดโปรแกรม Wireshark ขึ้นมา  ดังรูป


8. คลิกที่  Intel(R) PRO/1000 MT Network Connection  ดังรูป


9. ตั้งค่า Filter เป็น  ip.dst == Server_IP  เช่น  ip.dst == 192.168.107.144  ดังรูป


10. เปิด FileZilla ขึ้นมาและตั้งค่า  Protocol เป็น SFTP  จากนั้นกดปุ่ม Connect  เพื่อเริ่มการเชื่อมต่อ ดังรูป11. ผลการดักจับข้อมูลที่โปรแกรม  Wireshark  เป็นดังรูป  คือดักจับข้อมูลได้  แต่ไม่สามารถอ่านข้อมูลนั้นรู้เรื่อง  เนื่องจากข้อมูลมีการเข้ารหัสไว้


12. แต่ถ้าเป็นกรณีของการใช้  FTP ธรรมดา  ผลการดังจับข้อมูลจะเป็นดังรูปต่อไปนี้  คือ  สามารถอ่านข้อมูลนั้นรู้เรื่อง
credit : เพื่อนพ้องน้องพี่กรรรมไอที บ้านสูงชั้น 13 ริมน้าเจ้าพระยา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น