หน้าเว็บ

วันอังคารที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2555

การติดตั้ง Ubuntu 11.10 Server 32-bit ใน VMware

 1. เข้าใช้งาน VMware ด้วยการคลิ๊กที่ Icon โปรแกรม VMware WorkStation ดังรูป


 2. เมื่อเข้าสู่ VMware ให้คลิ๊กเลือกที่ Menu Bar  ของโปรแกรม เลือก File->New Virtual Machine… หรือคลิ๊กที่ Create New Virtual Machine ในหน้า Home ดังรูป


 3. จะมีไดอะล็อก(Dialog) New Virtual Machine Wizard แสดงขึ้นมา  ให้เลือกเป็น Typical(recommended) แล้วกด Next > ดังรูป 4. ในที่นี้ให้เลือกเป็น  Install disc image (iso) : เพราะเราจะติดตั้งผ่านไฟล์ที่เป็น .iso จากนั้นคลิ๊กที่ปุ่ม Browse เพื่อเลือกไฟล์ .iso  เมื่อได้แล้วคลิ๊กที่ปุ่ม Open ดังรูป


 5. เมื่อเลือกได้แล้วให้คลิ๊กที่ปุ่ม Next > ดังรูป


 6. จากนั้นตั้งชื่อผู้ใช้(Full name) Linux ซึ่งเป็นชื่อเต็มของผู้ใช้  [ไม่ใช่ชื่อออปเจ็ค VMware ]  ชื่อผู้ใช้(User name) ซึ่งเป็นชื่อสำหรับ Login และรหัสผ่านของผู้ใช้(Password)  เมื่อเสร็จแล้วคลิ๊กที่ปุ่ม Next > ดังรูป


 7. จากนั้นตั้งชื่อออปเจ็ค VMware ซึ่งเป็นชื่อออปเจ็คหรือชื่อ Server จำลอง  ที่เราจะใช้งานผ่าน  VMware แล้วคลิ๊กที่ปุ่ม Next > ดังรูป


 8. กำหนดขนาดพื้นที่การทำงานให้กับ Server   เช่น 30 GB หมายความว่าระบบปฏิบัติการ(OS)จะจองพื้นที่สูงสุดให้กับออปเจ็ค VMware นี้ด้วยขนาดไม่เกิน 30 GB ไม่ใช่กันพื้นที่ไว้ 30 GB ใน Hard disk จริงๆ แต่หมายความว่าใช้ได้ไม่เกินนี้  ซึ่งถ้าเราใช้งาน Server ไม่ถึง 30 GB  พื้นที่ๆเหลือก็จะคืนสู่ OS หลัก  เช่นเราใช้ 15 GB ที่เหลืออีก 15 GB ก็จะคืนสู่ OS หลัก  แต่ถ้าเราจะใช้ 40 GB ก็จะไม่สามารถใช้ได้  เพราะเรากำหนดไว้แค่ 30 GB  ดังรูป


 9. โปรแกรมจะแจ้งรายละเอียดการติดตั้งแก่ผู้ใช้  จากนั้นคลิ๊กที่ปุ่ม Finish  ดังรูป


 10.  จะเริ่มเข้าสู่กระบวนการติดตั้ง  รอจนกว่าจะติดตั้งเสร็จ ดังรูป


 11. จะมีไดอะล็อกแสดงขึ้นมา  จากนั้นให้คลิ๊กที่ปุ่ม Yes เพื่อยกเลิกการอ้างอิงไฟล์ .iso  เพื่อที่ เวลาที่ทำการ Boot Server ขึ้นมาใหม่จะได้ไม่เข้าไปสู่การติดตั้งใหม่ ดังรูป


 12. การติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ จะเข้าสู่หน้า Login ดังรูป


 13. จะมีออปเจ็ค VMware โผล่ขึ้นมาด้านซ้ายมือ ดังรูป


 14. ลองเข้าใช้งานโดยการกรอก User name และ Password ที่ได้ตั้งไว้ในข้อ 6 ดังรูป


 15. สามารถเข้าใช้งานได้  ดังรูป


2 ความคิดเห็น:

 1. แล้วใช้ลีนุกยังไงหว่า

  ตอบลบ
 2. อันนี้เป็นแค่การติดตั้ง ครับ ส่วนวิธีการใช้งาน ก็ต้องไปเรียนรู้คำสั่งเอาเองครับ
  และถ้าอยากใช้งานง่ายๆ ก็ต้องติดตั้งเป็น gui ซึ่งสามารถดูได้จากนี่ครับ
  การติดตั้ง GUI ให้กับ Ubuntu 11.10 Server http://na5cent.blogspot.com/2012/04/gui-ubuntu-1110-server.html

  ตอบลบ