หน้าเว็บ

วันอังคารที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2555

การติดตั้ง GUI ให้กับ Ubuntu 11.10 Server

            โดยปกติแล้ว  เวลาที่เราทำการติดตั้ง Ubuntu Server ใหม่ๆ มันจะไม่มี GUI  มาให้  ให้เราทำการติดตั้งเองดังต่อไปนี้
1. ให้ทำการ Update และ Upgrade Server ให้มีความเป็นปัจจุบันก่อน 
  • การ Update จะใช้คำสั่ง  $ sudo apt-get update  จากนั้นใส่รหัสผ่านลงไป
  • การ Upgrade จะใช้คำสั่ง $ sudo apt-get upgrade จากนั้นใส่รหัสผ่านลงไป


ผลจากการ Update Upgrade เสร็จ2. ติดตั้ง GUI ให้กับ Server โดยการติดตั้งแพ็คเกต(Packet)  gnome-core และแพ็คเกต  xorg โดยการพิมพ์คำสั่งดังต่อไปนี้  $ sudo apt-get install gnome-core xorg  ดังรูป


พิมพ์ y เพื่อยอมรับเงื่อนไข  จากนั้นรอจนกว่าจะติดตั้งเสร็จ


ผลลัพธ์จากการติดตั้งเสร็จ


3. ติดตั้ง Editor เสริม คือ vim editor ไว้สำหรับแก้ไขข้อมูล
               Vim editor คือ การนำ vi editor มาทำการปรับปรุงให้ดีกว่าเดิม  เช่น การเพิ่มสี  หรือการใส่คำสั่งอื่นๆเพิ่มเติม  เพื่อให้ใช้งานง่ายกว่า  vi
               ติดตั้งโดยใช้ แพ็คเกต  vim  โดยใช้คำสั่งดังต่อไปนี้ $ sudo apt-get install vim  ดังรูป       4. เมื่อติดตั้งเสร็จ


       5. เข้าไปแก้ไฟล์คอนฟิกของ GUI ด้วยการพิมพ์คำสั่ง  ดังต่อไปนี้  $ sudo vi /etc/init/gdm.conf  จากนั้นใส่รหัสผ่านลงไป  ดังรูป


       6. ให้ใส่ comment(#) หน้าบรรทัดที่ทำเป็นกรอบสีแดงไว้ทั้งหมด   
เนื่องจาก  เวลาที่  Boot Ubuntu Server ขึ้นมาใหม่  GUI ที่ Server จะวิ่งเข้าหาคือ Unity ซึ่งเป็น GUI ที่ทาง Ubuntu ได้จัดทำขึ้นเอง  แต่ว่าเราไม่ได้ติดตั้ง Unity ไว้  เพราะเราจะใช้ GNOME แทน  ฉะนั้น Server จึงหา Unity ไม่พบ  และจะมีการแสดง Error  ขึ้นมา  เราก็เลยต้อง Comment เอาไว้  ซึ่งเราจะใช้ gnome-core xorg ที่เราได้ติดตั้งลงไปแทน Unity


       7. ใส่ comment(#) หน้าบรรทัดกรอบสีแดงให้หมด  ด้วยการกด  i  ก่อน  แล้วค่อยพิมพ์ comment ลงไป  เมื่อใส่ comment เสร็จแล้ว ให้กดปุ่ม Esc แล้วพิมพ์ :wq เพื่อที่จะ save และออกจาก vim จะได้ดังรูป


       8. Save เรียบร้อย


       9. เมื่อเสร็จแล้วให้ลองเข้าสู่  GUI  ดู  หรือ start service gdm ดู  โดยการพิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ 
$ sudo service gdm start  ดังรูป


       10. จะเข้าสู่หน้า GUI ดังรูป


       11. ทดสอบการ Login เข้าสู่ระบบ  ด้วยการคลิ๊กที่ชื่อเต็มของผู้ใช้ (MyUbuntuServer)   พิมพ์รหัสผ่านลงไป  และเลือก GUI เป็น GNOME   จากนั้นคลิ๊กที่ปุ่ม Login เพื่อเข้าสู่ระบบ


       12. ผลจากการ Login แสดงดังรูป


credit : เพื่อนพ้องน้องพี่กรรรมไอที บ้านสูงชั้น 13 ริมน้าเจ้าพระยา

2 ความคิดเห็น:

  1. ถ้าเราต้องการใช้งาน snort และ suricata เพื่อนำไป ทำ IPS / IDS มันต้องเริ่มต้นยังบ้างค่ะ

    ตอบลบ
  2. ผมเองก็ไม่เคยทำเหมือนกันครับ ต้องขอโทษด้วยครับ

    ตอบลบ