หน้าเว็บ

วันพุธที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2555

Java Web Application Tutorial JSF(PrimeFaces) (2) : Project StructureJSFLearning คือ root project

Web Pages คือ ที่ๆใช้สำหรับเก็บ web resources  เช่น  html file, css file, javascript file, image file, config file ต่างๆของ web application
        WEB-INF คือที่เก็บ web config file เช่น web.xml, server config, framework config ...   

Source Packages คือที่เก็บ java code หลักของ project   code java ทั้งหมดที่ใช้ในการทำงานของ project  จะถูกเก็บไว้ที่นี่ 

Test Packages  คือจะคล้ายกับ Source Package แต่จะใช้เก็บพวก Unit test ต่างๆ (Java code)  ที่เป็นการเขียนโปรแกรมเพื่อ test class, test function, test method หรือ test service ต่างๆ ที่เราเขียนขึ้น  ว่ามันถูกต้อง  ทำงานได้จริงหรือไม่  ก่อนที่จะนำไปใช้จริงใน project ซึ่งในส่วนนี้ตอนสร้าง project แรกๆ จะไม่มี  จะมีก็ต่อเมื่อเราทำการสร้าง Unit test ขึ้นมาซักตัว

Other Sources คือ ที่ๆเก็บ  resources ต่างๆ  ที่ java code จะสามารถเรียกใช้งานได้  เช่น properties file, image file, xml file, หรือ  ไฟล์ config ต่างๆที่เราต้องการ...  ตัวอย่างเช่น  ผมอาจจะเก็บ  Database Config ไว้ที่นี่ หรือ config log ต่างๆ  หรือ ไฟล์ภาษา เป็นต้น 

Dependencies คือ ที่เก็บ Library ที่จะใช้ใน project ครับ  มันคือ Library เสริมต่างๆ  ที่เราต้องการนำมาผนวกใช้ใน project  เพื่อช่วยให้งานเราง่ายขึ้น  หรือลดโค๊ดที่ไม่จำเป็นออกไป  เช่น database library, security library...

Test Dependencies คือ ที่เก็บ Library ที่จะใช้สำหรับการเขียน Unit Test

Java Dependencies คือ Library สำคัญของการเขียน Java  web application  ซึ่งจะขาดไม่ได้เด็ดขาด  

Project Files เป็นที่ๆเก็บ Config ของ Project เช่น
        pom.xml  เอาไว้ config  พวก การ load library,  plugin,  project name, version, .. ของ project
        nb-configuration.xml  เป็น config file ของ netbeans ครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น