หน้าเว็บ

วันพุธที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2555

Java Web Application Tutorial JSF(PrimeFaces) (3) : Change Theme

1. ไปที่  http://primefaces.org/themes.html  จากนั้นเลือก theme ที่ต้องการ


2. ไปที่ pom.xml  ใน tag dependencies  ให้เพิ่ม dependency ต่อไปนี้ลงไป  เพื่อโหลด theme ที่ต้องการมา
<dependency>
 <groupId>org.primefaces.themes</groupId>
 <artifactId>bootstrap</artifactId>
 <version>1.0.8</version>
</dependency>
 
ในที่นี้ผมเลือก theme twitter bootstrap (bootstrap)
3. ไปที่ web.xml  เพิ่ม code ต่อไปนี้ลงไป  ซึ่งบอกว่าเราจะใช้ theme twitter bootstrap (ถ้าเราไม่กำหนด  โดย default จะเป็น theme aristo)
<context-param>
  <param-name>primefaces.THEME</param-name>
  <param-value>bootstrap</param-value>
</context-param>


4. Build Project ด้วยการคลิกขวา แล้วไปที่ Clean and Build 5.


5. เขียน code html test
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' ?>
<!DOCTYPE html>
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
   xmlns:h="http://java.sun.com/jsf/html"
   xmlns:p="http://primefaces.org/ui" 
   xmlns:ui="http://java.sun.com/jsf/facelets"
   xmlns:f="http://java.sun.com/jsf/core">
  <h:head>
    <title>JSF Learning</title>
  </h:head>
  <h:body>
    <h:outputText value="hello world!"/>
    <p:inputText value=""/>
    <p:commandButton value="ok"/>
    <p:dataTable value="" 
           var="count"
           rows="25"
           lazy="true"
           sortBy=""
           sortOrder="ASCENDING"
           rowIndexVar="counter"
           paginator="true"
           paginatorPosition="bottom"
           paginatorTemplate="{CurrentPageReport} {FirstPageLink} {PreviousPageLink} {PageLinks} {NextPageLink} {LastPageLink} {RowsPerPageDropdown}"
           rowsPerPageTemplate="5,10,15,25,50">
      <p:column headerText="No.">
        no1
      </p:column>
      <p:column headerText="first name">
        first name1
      </p:column>
      <p:column headerText="last name">
        last name1
      </p:column>
      <p:column headerText="action">
        action1
      </p:column>
    </p:dataTable>
    <p:selectOneMenu value="" var="item">
      <f:selectItem itemLabel="item1" itemValue="value1"/>
      <f:selectItem itemLabel="item2" itemValue="value2"/>
      <f:selectItem itemLabel="item3" itemValue="value3"/>
    </p:selectOneMenu>

    <p:selectOneRadio value="">
      <f:selectItem itemLabel="item1" itemValue="value1"/>
      <f:selectItem itemLabel="item2" itemValue="value2"/>
      <f:selectItem itemLabel="item3" itemValue="value3"/>
    </p:selectOneRadio>
  </h:body>
</html>


6. คลิกขวาที่ project --> Run Program


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น