หน้าเว็บ

วันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2556

การ config JDBC Connection Pool (GlassFish Server)

Connection Pool คืออะไร?
        Connection Pool เป็นวิธีการ Reuse Connection หรือเรียกใช้งาน Connection ที่มีอยู่แล้วโดยที่ไม่ต้องไปสร้าง Connection ขึ้นมาใหม่  เช่นเราอาจจะกำหนด Connection ขึ้นมา 100 Connection ในทีเดียวเลย  จากนั้นก็ให้ application ที่เราเขียนขึ้นไปเรียกใช้งาน  Connection เหล่านั้น  ตัวอย่าง สมมติว่ามี user 10 คนเข้ามาใช้งาน application ของเรา  และมีการใช้งาน database เกิดขึ้น  application ไม่จำเป็นต้องไปสร้าง connection database ขึ้นมาใหม่  แค่ไปเอา connection จาก pool ที่มีอยู่ มาใช้  เมื่อใช้เสร็จก็นำ connection นั้นกลับไปเก็บไว้ใน pool เหมือนเดิม  การจัดการ Connection ต่างๆ  เราจะให้ application server (ในที่นี้คือ glassfish server) เป็นตัวบริหารจัดการให้  เช่น การ Create  การ Close หรือแม้กระทั่งการดึง Connection มาใช้  ซึ่งการใช้ pool จะมี performance มากกว่า  เพราะว่าช่วยลด เวลา  ที่เกิดขึ้นจากการสร้างใหม่และการปิด Connection ในแต่ละครั้งได้   ดังนั้นนี่จึงเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยทำให้  application  ของเราทำงานได้เร็วขึ้น

1. ไปที่ localhost:4848


2. ไปที่ JDBC Connection Pools  --> New...


3.พิมพ์ข้อมูลต่างๆลงไป จากนั้นกดปุ่ม Next
Pool Name : ConfigDBPool
Resource Type : javax.sql.DataSource
Database Driver Vendor : Oracle


กรอกข้อมูลเพิ่มเติม เช่น จำนวนของ pool  ที่ต้องการ  ,timeout ที่ใช้  เป็นต้น


พิมพ์ properties ต่างๆ ลงไป  ซึ่งสิ่งที่เราจะใช้มีแค่ 3 properties ครับ ดังนี้
User : HR
Password : HR
URL : jdbc:oracle:thin:@localhost:1521:orcl
จากนั้นก็กดปุ่ม Finish


4. ลองคลิกเข้าไปดูครับ


5. ลอง ping ดูครับ  ว่าใช้ได้มั้ย


6. ไปที่ JDBC Resources --> New...


7.  กำหนดค่าต่างๆ ลงไป  field  JNDI Name  ให้ดูใน spring  database config (applicationContext-database.xml)


อ้างถึง pool ที่เราสร้างขึ้น  : Pool Name คือชื่อ pool  ที่ได้สร้างไว้ในข้อที่ 3


เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับ

1 ความคิดเห็น: