หน้าเว็บ

วันจันทร์ที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2556

insert select oracle

//
INSERT INTO DATABASE_NAME.table_A (field1, field2, field3, ...)
SELECT DATABASE_NAME.table_B.field1, 
       DATABASE_NAME.table_B.field2, 
       DATABASE_NAME.table_B.field3,
       ...
FROM DATABASE_NAME.table_B
WHERE ...
//

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น