หน้าเว็บ

วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

การเขียนเว็บ (JSF) ที่รองรับหลายภาษา : java


1. config default locale  และ  กำหนดที่อยู่ไฟล์ภาษา faces-config.xml   ในที่นี้ default locale คือ locale thai  และ ไฟล์ภาษาเก็บไว้ที่ classpath : locale/message*.properties
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<faces-config version="2.0"
  xmlns="http://java.sun.com/xml/ns/javaee" 
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
  xsi:schemaLocation="http://java.sun.com/xml/ns/javaee http://java.sun.com/xml/ns/javaee/web-facesconfig_2_0.xsd">

  <application>
    <locale-config>
      <default-locale>th_TH</default-locale>
    </locale-config>
    
    <resource-bundle>
      <base-name>locale.message</base-name>
      <var>message</var>
    </resource-bundle>
  </application>
</faces-config>
2. นำไฟล์ภาษา (.properties file)ไปวาง  ตามที่ config ไว้  ชื่อ file ภาษาขึ้นต้นด้วยชื่อตามที่ config ไว้  เช่น message  จากนั้น  ให้ตามด้วย _ locale code ของภาษานั้นๆ  เช่น ภาษาอังกฤษ _en  ภาษาไทย _th_TH  เป็นต้น

message_en.properties
#
welcome=learning change language in web application
#
message_th_TH.properties
#
welcome=เรียนรู้การเปลี่ยนภาษาในเว็บแอพพลิเคชัน
#
3. เขียน controller หรือ managed bean เพื่อ control การเปลี่ยนภาษา
LanguageMB.java
package com.blogspot.na5cent.internationalleaning.controllers;

import java.io.Serializable;
import java.util.HashMap;
import java.util.Locale;
import java.util.Map;
import java.util.Map.Entry;
import javax.annotation.PostConstruct;
import javax.faces.bean.ManagedBean;
import javax.faces.bean.SessionScoped;
import javax.faces.context.FacesContext;

/**
 *
 * @author Redcrow
 */
@ManagedBean
@SessionScoped
public class LanguageMB implements Serializable {

  private static final Locale THAI_LOCALE = new Locale("th", "TH");
  //
  private String currentLocaleCode;
  private static Map<String, Locale> locales;

  static {
    locales = new HashMap<String, Locale>();
    locales.put("ภาษาไทย", THAI_LOCALE);
    locales.put("english language", Locale.ENGLISH);
  }

  @PostConstruct
  public void postConstruct() {
    currentLocaleCode = THAI_LOCALE.toString();
  }

  public void onChangeLanguage() {
    Locale currentLocale = THAI_LOCALE;
    for (Entry<String, Locale> entry : locales.entrySet()) {
      Locale locale = entry.getValue();
      if (locale.toString().equals(currentLocaleCode)) {
        currentLocale = locale;
        break;
      }
    }

    FacesContext.getCurrentInstance().getViewRoot().setLocale(currentLocale);
  }

  //getter and setter
  public void setCurrentLocaleCode(String currentLocaleCode) {
    this.currentLocaleCode = currentLocaleCode;
  }

  public String getCurrentLocaleCode() {
    return currentLocaleCode;
  }

  public Map<String, Locale> getLocales() {
    return locales;
  }
}

        อันนี้ผมทดลองเช็คดู status locale ปัจจุบันของ LanguageMB  ผ่านการ inject เข้ามาใน CurrentLocaleMB  เผื่อเราจะได้เอา locale นั้นไปทำอย่างอื่นด้วย
CurrentLocaleMB.java
package com.blogspot.na5cent.internationalleaning.controllers;

import javax.faces.bean.ManagedBean;
import javax.faces.bean.ManagedProperty;
import javax.faces.bean.RequestScoped;

/**
 *
 * @author Redcrow
 */
@ManagedBean
@RequestScoped
public class CurrentLocaleMB {

  @ManagedProperty(value = "#{languageMB}")
  private LanguageMB languageMB;
  
  public String getLocale(){
    return languageMB.getCurrentLocaleCode();
  }

  public void setLanguageMB(LanguageMB languageMB) {
    this.languageMB = languageMB;
  }
}

4. เขียนส่วนของ view (html) ครับ  ซึ่งในที่นี้  เราจะครอบด้วย <f:view/>  เพื่อใช้สำหรับการกำหนด locale
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' ?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<f:view locale="#{languageMB.currentLocaleCode}"
    xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
    xmlns:h="http://java.sun.com/jsf/html"
    xmlns:p="http://primefaces.org/ui" 
    xmlns:ui="http://java.sun.com/jsf/facelets"
    xmlns:f="http://java.sun.com/jsf/core">
  <html>
    <h:head>
      <title>international learning</title>
    </h:head>
    <h:body>
      <h:form>
        <h:outputText value="#{message.welcome}"/>
        <br/>
        <h:selectOneMenu value="#{languageMB.currentLocaleCode}">
          <f:selectItems value="#{languageMB.locales}"
                  var="locale"                  
                  itemLabel="#{locale}"
                  itemValue="#{locale}"/>   
          <p:ajax listener="#{languageMB.onChangeLanguage()}"
              onsuccess="location.reload(true);"
              event="change"/>
        </h:selectOneMenu>
      </h:form>
      
      <h:outputText value="current locale => #{currentLocaleMB.locale}"/>
    </h:body>
  </html>
</f:view>
5. ผลลัพธ์7 ความคิดเห็น:

 1. สอบถามหน่อยครับ ตัว .properties นี้สามารถเขียนเป็นภาษาไทยได้ด้วยหรอครับ
  ผมใช้ eclipse เขียนนะครับ
  ไม่รู้ว่ามันเกี่ยวกันหรือเปล่านะ ..

  ตอบลบ
 2. ได้ครับ
  แล้วก็น่าจะได้ทุกภาษาน่ะครับ

  ตอบลบ
 3. ถ้าผมไม่ได้ใช้ JSF ละครับ
  พอที่จะมีแนวทางอื่น หรือว่าหลักการทำ Application 2 ภาษา
  เช่น ผมใช้ JSP + Servlet + Bean ธรรมดานะครับ
  ผมจะมีแนวทางการทำ app 2 ภาษาอย่างไรดีครับ

  ซึ่งส่วนนี้ผมกำลังศึกษาอยู่ครับ ว่าต้องทำอย่างไร
  ถ้ามีตัวอย่างก็จะดีเป็นอย่างยิ่งครับ
  ขอบคุณมากครับ

  ตอบลบ
 4. เขาใช้ Resource Bundle ครับ
  ประมาณนี้

  http://www.mytechnotes.biz/2012/11/introduction-to-java-internationalization.html

  แค่เราเปลี่ยน locale ให้ตรง เดี๋ยว resource bundle จะไปอ่านค่าจาก properties file นั้นๆ ตาม key ที่เราใส่ไป มาให้เองครับ

  ตอบลบ
 5. สอบถามเรื่องเกียวกับ Memory หน่อยครับ
  ถ้าทำ file properties แล้วใน file ก็มีขนาด ประมาณ 1 Mbs.
  ในการ Load แต่ละครั้งจะ ช้าหรือเปล่าครับ

  ตอบลบ
 6. ก็ไม่ช้าน่ะครับ เพราะตัว Properties file มัน extends มาจาก Hashtable ครับ
  load ครั้งเดียวตอนแรก ก็มีเปลือง memory อยู่บ้างครับ

  ตอบลบ