หน้าเว็บ

วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

inject DataSource into JSF ManagedBean

1. inject  : annotate @javax.annotation.Resource(name = JNDI_NAME)


at applicationContext-database.xml


2. how to use


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น