หน้าเว็บ

วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2558

พีระมิต (pyramid) : java

วันนี้นั่งแย่งโจทย์น้องฝึกงานเล่นครับ
package com.blogspot.na5cent.learning;

import java.util.Scanner;

/**
 * @author redcrow
 */
public class Pyramid {

  public static void main(String[] args) {
    Scanner scanner = new Scanner(System.in);
    int n = scanner.nextInt();
    int size = n * (n + 1) / 2;
    int bigSpace = (n - 1) / 2;

    for (int i = 1; i <= size; i++) {
      int numb = i % n;
      int space = bigSpace - i / n;

      boolean star = numb > space && numb <= (n - space);
      System.out.print(star ? "*" : " ");
      System.out.print(numb == 0 ? "\n" : "");
    }
  }
}

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น