หน้าเว็บ

วันพุธที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

การ Inject ManagedBean ลงใน ManagedBean

...
...
@ManagedBean
@SessionScoped
public class AddManagedBean implements Serializable {

  @ManagedProperty(value = "#{navigateActionManagedBean}")
  private NavigateActionManagedBean navigate;

  //ต้องมี getter เสมอ ถ้าต้องการ get ค่ามาจาก navigate
  public void getNavigate() {
    return navigate;
  }

  //ต้องมี setter เสมอ ถ้าต้องการ set ค่าให้กับ navigate
  public void setNavigate(NavigateActionManagedBean navigate) {
    this.navigate = navigate;
  }
}

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น