หน้าเว็บ

วันเสาร์ที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2555

call back function javascript


function Asynchronous(callback){
  this.url = "http://127.0.0.1";
  this.data = {};
  this.method = "GET";
  this.service = "test";
  /**
  * constructor define call back function 
  * if(this.callback is undefined) this.callback = function(){ }
  * else this.callback = callback
  */
  this.callback = callback || function(){ };  

  this.send = function(){
    /*
    * send data to service
    ...
    ...
    ...
    ...
    */
    var response = "hello client!"; //assume response
 
    //call callback function when send data to service success
    this.callback(response);
  }
  
  this.setData = function(data){
    this.data = data;
    return this; 
  }
  
  this.setUrl = function(url){
    this.url = url;
    return this;
  }
  
  this.setMethod = function(method){
    this.method = method;
    return this;
  }
  
  this.setService = function(service){
    this.service = service;
    return this;
  }
}
  

//example to use
new Asynchronous(function(response){
  //call back function
  console.log("response => " + response);  
})
.setMethod("GET")
.setUrl("http://127.0.0.1")
.setService("searchEbook")
.setData({
  keyWord : "pro javascript", 
  author : "redcrow", 
  edition : 2,
  limit : 25 
})
.send();

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น