หน้าเว็บ

วันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2555

ดู ชื่อ คอมพิวเตอร์ ทั้งหมด ในวงแลน ผ่าน command line windows 7

ให้ไปที่ command line แล้วพิมพ์คำสั่ง net view ครับ  เราก็จะเห็นคอมพิวเตอร์ทุกเครื่อง

2 ความคิดเห็น: