หน้าเว็บ

วันพุธที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2555

การติดตั้ง (Apache) Web Server ให้กับ Ubuntu 11.10 Server

1. เปิด Terminal ขึ้นมา  ด้วยการกด Ctrl + Alt + t


      2. ให้ทำการ Update และ Upgrade Server ให้มีความเป็นปัจจุบันก่อน 
  •      การ Update จะใช้คำสั่ง  $ sudo apt-get update  จากนั้นใส่รหัสผ่านลงไป
  •      การ Upgrade จะใช้คำสั่ง $ sudo apt-get upgrade จากนั้นใส่รหัสผ่านลงไป


     ผลจากการ Update Upgrade เสร็จ


3. การติดตั้ง Web Server  เราจะใช้ Apache Web Server ซึ่งจะติดตั้งได้จากแพ็คเกตที่มีชื่อว่า apache2 โปรแกรมที่จะใช้เขียนทางฝั่ง Web Server เราจะใช้เป็น PHP  ติดตั้งจากแพ็คเกต php5  และการใช้งานฐานข้อมูลเราจะใช้ เป็น MySQL  ติดตั้งด้วยแพ็คเกต mysql-server ซึ่งทำหน้าที่เป็น Database Server  และจะใช้โปรแกรมหรือแพ็คเกต phpmyadmin หรือ mysql-client ในการเข้าถึงและบริการจัดการ  Database Server  ซึ่งจะเลือกใช้ตัวใดตัวหนึ่งหรือทั้งสองตัวเลยก็ได้  และทำการติดตั้งแพ็คเกต php5-mysql เพื่อให้ PHP5 สามารถทำงานร่วมกับ MySQL ได้  โดยพิมพ์คำสั่งดังต่อไปนี้
$ sudo apt-get install apache2 php5 mysql-server mysql-client phpmyadmin php5-mysql    ดังรูป      4. กำหนด password ให้กับ user root ของ mysql  จากนั้นกด tab เพื่อให้เป็นสีแดงที่ <Ok> แล้วกด enter


      5. ยืนยัน password อีกครั้ง  แล้วกด tab แล้วก็ enter


      6. กำหนดให้ phpmyadmin ทำงานร่วมกับ apache2 ด้วยการเลื่อนไปที่ apache2 แล้วกด space bar เพื่อทำการเลือก apache2  จากนั้นกด tab แล้วก็ enter  แล้วก็รอ


      7. คอนฟิก phpmyadmin ซึ่งตอนนี้จะทำการกำหนดแบบ default ไปก่อน
 

      8. กด  tab เลือก  yes แล้วกด enter  เพื่อยอมรับเงื่อนไข


      9. กำหนด password สำหรับ database admin  จากนั้นกด tab เพื่อเลือก <ok> แล้วก็กด enter


      10. กำหนด password สำหรับให้ phpmyadmin เข้าใช้งาน database server  จากนั้นกด tab เพื่อเลือก <ok> แล้วก็กด enter


      11. ยืนยัน  password  จากนั้นกด tab เพื่อเลือก <ok> แล้วก็กด enter
 

      12. การติดตั้งเสร็จสิ้น


      13. ตรวจสอบ Service การทำงานด้วยการพิมพ์คำสั่งดังต่อไปนี้   $ netstat –tan  ดังรูป14. Service mysql(พอร์ต 3306) และ Service (apache) web server(พอร์ต 80) ทำงานได้  ดังรูป


      15. ติดตั้ง gedit editor เสริม(คล้ายๆกับ notepad ใน windows เพราะใช้งานง่ายกว่า vi)  เพื่อใช้สำหรับเขียน code ทดสอบการทำงานของ PHP โดยพิมพ์คำสั่งดังต่อไปนี้  $ sudo apt-get install gedit  ดังรูป


      16. การติดตั้ง gedit เสร็จสิ้น


      17. เข้าไปเขียน code php ไว้ใน /var/www/ ตั้งชื่อไฟล์ว่า index.php  โดยพิมพ์คำสั่งดังต่อไปนี้
$ sudo gedit /var/www/index.php  ดังรูป


18. จะมีโปรแกรม gedit แสดงขึ้นมา ดังรูป


      19. พิมพ์ code ดังต่อไปนี้ลงไป
<?php
echo “<center><h1>My Server</h1></center>”;
            phpinfo();
?>
จากนั้นก็ save ไว้ ดังรูป 


      20. เมื่อ save เสร็จแล้วให้ปิดโปรแกรม  gedit และลองเปิด Browser ขึ้นมา


21.  แล้วลองพิมพ์ URL ดังต่อไปนี้ลงไป  http://localhost/index.php 
Browser จะแสดงรายละเอียดของ PHP ดังรูป


      22. ทดสอบการเข้าใช้งาน MySQL Database Server ด้วย  phpmyadmin  โดยการพิมพ์ URL ดังต่อไปนี้ลงไปใน Browser  http://localhost/phpmyadmin  ดังรูป      23. กรอก Username ชื่อ root กับ Password ที่ได้ตั้งไว้ในข้อ 4 (password user root for mysql) ลงไป  จากนั้นคลิ๊กที่ปุ่ม Go เพื่อเข้าสู่ระบบ ดังรูป


      24. สามารถเข้าใช้งาน MySQL Server ผ่าน phpmyadmin ได้ ดังรูป
 

      25. ทดสอบการเข้าใช้งาน MySQL Database Server ผ่าน mysql-client  ด้วยการเปิด Terminal ขึ้นมา   จากนั้นพิมพ์คำสั่งดังต่อไปนี้ลงไป  $ mysql –u root –p  แล้วตามด้วย  Password ที่ได้ตั้งไว้ในข้อ 4
พารามิเตอร์ –u หมายถึงชื่อ Database User  และ -p  หมายถึง  Password ของ Database User  ดังรูป      26. ทดลอง Show Database ขึ้นมา โดยการพิมพ์คำสั่งดังต่อไปนี้  mysql > show databases;   และหากต้องการออกจาก mysql-client ให้พิมพ์คำสั่ง  mysql > exit;  ดังรูป


การใช้งาน mysql-client สามารถหาศึกษาได้ตามอินเทอร์เน็ตทั่วๆไป 

        27. ทดลองเข้าใช้บริการ Web Server จากคอมพิวเตอร์อีกเครื่อง (Windows 7)  แต่ก่อนอื่นเราต้องรู้ IP ของเครื่อง Server ก่อน  ทำได้โดยใช้คำสั่งดังต่อไปนี้ที่เครื่อง Server $ sudo ifconfig ดังรูป
       28. ที่เครื่อง Client (Windows 7) เปิด Browser ขึ้นมาจากนั้นพิมพ์ URL ดังต่อไปนี้ลงไป ในช่อง URL
http://Server IP/index.php  เช่น http://192.168.107.144/index.php  ดังรูป


      29. ทดสอบเข้าใช้งาน phpmyadmin จากเครื่อง Client (Windows 7)  โดยการพิมพ์ URL ดังต่อไปนี้ลงไปในช่อง URL ของ Browser  http://Server IP/phpmyadmin  เช่น  http://192.168.107.144/phpmyadmin  ดังรูปไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น